SCAN TO VERIFY

Human Performance Nordic AB - Ackreditering

Utfärdat av Almega Friskvårdsföretagen

Almega Friskvårdsföretagen är en branchorganisation som arbetar för att tillvarata och främja medlemmarnas gemensamma intressen. Bland målen finns att arbeta för en bättre folkhälsa i Sverige, att höja branschens anseende, och att verka för en hög anslutning till relevanta kollektivavtal samt att motarbeta svartjobb och alla former av diskriminering.

PT-utbildningen från Human Performance Nordic AB har ackrediterad licensieringsrätt, vilket innebär den möter eller överskrider krav inom områden som utbildningens omfattning, innehåll, andel lärarledd tid, samt instruktörernas kompetens. Examen från skolan ger examinerade Personliga Tränare även rätt till Almega Friskvårdsföretagens licens.


Skriv ut

Ladda ned